Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Kim jesteśmy

ChSON „Ognisko" jest organizacją pomocową działającą nieprzerwanie od ponad 1992 roku na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością psychiczną. Najważniejsze aktywności to:

1. Prowadzenie wsparcia instytucjonalnego

Stowarzyszenie prowadzi 3 Środowiskowe Domy Samopomocy (w tym jeden z filią), 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami" (od 2009 r placówka prowadzona w trybie projektowym). W ośrodku w systemie ciągłym prowadzone są zajęcia terapeutyczne, których celem jest zwiększenie zakresu samodzielności dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Wszystkie prowadzone przez Stowarzyszenie placówki wsparcia dziennego, w sposób ciągły i systematyczny, obejmują codziennym wsparciem 188 osób z niepełnosprawnościami.

2. Aktywizacja zawodowa

Nieprzerwanie od 17 lat Stowarzyszenie prowadzi także projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością według modelu zatrudnienia wspomaganego. Do chwili obecnej w projektach wzięło udział ponad 1100 osób niepełnosprawnych. Efektem naszych działań jest podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez ponad 550 beneficjentów – głównie osób z niepełnosprawnością psychiczną. Ponadto przeszło 50 uczestników projektów aktywizacyjnych wzięło udział w kursach/szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, 21 osób zakończyło roczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców otwartego rynku, 208 osób odbyło staże zawodowe trwające 3-6 miesięcy. Obecnie, z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizujemy projekt: pn. "Praca na miarę" współfinansowany ze środków PFRON.

3. Ekonomia społeczna

Stowarzyszenie prowadzi nieprzerwanie od 2007 roku Przedsiębiorstwo Społeczne  “Ognisko” Spółkę z o.o. zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością psychiczną (obecnie to 7 osób spośród 8 zatrudnionych). Przedsiębiorstwo świadczy usługi utrzymywania czystości obiektów oraz wynajem sali szkoleniowej. W 2014 roku z inicjatywy  Stowarzyszenia powstała Spółdzielnia Socjalna „Ognisko” działająca w branży gastronomicznej, prowadząca Lunch Bar "Awokado" w jednym z krakowskich biurowców, w którym zatrudnienie znajduje obecnie 8 osób w tym 5 osób z niepełnosprawnościami.

4. Mieszkalnictwo wspomagane

Organizacja prowadzi mieszkanie treningowe w Modlnicy, przy ul. Mazurów 6/1. Aktualnie placówka czynna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę co wynika ze specyfiki świadczonego wsparcia, jakim jest stałe, całodobowe, specjalistyczne wsparcie osób niepełnosprawnych, mające na celu zwiększenie ich samodzielności przez maksymalne przygotowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego życia w niezależnych mieszkaniach, poza rodziną pochodzenia.
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte