Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Wczesna pomoc-poradnictwo domowe-opieka nad małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju (1996-2005)
Kreska strona

Projekt „Wczesna pomoc – poradnictwo domowe – opieka nad małym dzieckiem i zaburzonym rozwoju” realizowany był przez ChSON „Ognisko” na terenie Gminy Kraków w latach 1996-2005.

Cel projektu:

Celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu wczesnej pomocy rodzinom z małymi dziećmi z problemami rozwojowymi, wsparcie emocjonalne rodzin (zwłaszcza w pierwszym okresie po otrzymaniu informacji o zaburzeniach rozwoju dziecka) oraz pomoc rodzinom w zorganizowaniu optymalnego dla dziecka środowiska rozwojowego.

Działania zrealizowane:

 • stworzenie zespołu wczesnej pomocy składającego się ze specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i lekarza rehabilitacji,
 • odbywanie wizyt domowych u rodzin z małymi dziećmi z problemami rozwojowymi, ukierunkowanych na emocjonalne wsparcie rodziny oraz na wsparcie psychofizycznego rozwoju dziecka,
 • udzielanie praktycznych wskazówek i porad na temat pielęgnacji i opieki nad dzieckiem z problemami rozwojowymi, wspieranie właściwych relacji rodzic-dziecko, umożliwiających osiągnięcie maksymalnego dostępnego poziomu rozwoju dziecka,
 • wydanie numeru kwartalnika „Światło i cienie” poświęconego tematyce wczesnej pomocy, w którym większość opublikowanych artykułów zostało napisanych przez terapeutów wchodzących w skład zespołu wczesnej pomocy, a także przez rodziców dzieci, które korzystały ze wsparcia projektu,
 • opracowanie indywidualnych programów terapii dla poszczególnych rodzin.

Rezultaty projektu:

 • polepszenie jakości życia i kondycji psychicznej rodzin z dziećmi z problemami rozwojowymi,
 • zwiększenie kompetencji rodziców we wspomaganiu rozwoju dzieci,
 • poprawa zdrowia dziecka, jego możliwości rozwojowych poprzez oddziaływanie lekarzy, psychologów, pedagogów i logopedów,
 • wzrost świadomości rodziców odnoście wpływu pozytywnych relacji rodzice-dzieci na ich prawidłowy rozwój

Projekt „Wczesna pomoc-poradnictwo domowe” był dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte