Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Aktywny styl życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (2007)
Kreska strona

Projekt „Aktywny styl życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowany był przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w grudniu 2007 roku. W ramach działań projektu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będące uczestnikami ośrodków prowadzonych przez ChSON „Ognisko” miały możliwość uczestniczyć w różnych formach aktywności społeczno - kulturalno – rekreacyjnych.

Cel projektu:

Celem projektu było wskazanie możliwości prowadzenia aktywnego stylu życia dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualna. Projekt był uzupełnieniem realizowanych przez ChSON „Ognisko” zadań zleconych przez administrację publiczna w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 Działania zrealizowane:

  • organizacja wyjść na basen
  • organizacja zajęć na ściance wspinaczkowej
  • organizacja zajęć z hipoterapii
  • organizacja wyjścia na seans filmowy „U Pana Boga w ogródku”
  • organizacja cyklu zajęć tanecznych m.in. w Teatrze Słowa i Tańca
  • organizacja wyjścia na wystawę do Zamku Królewskiego na Wawelu oraz na wystawę „Świat zmysłów”

Rezultaty projektu:

Rezultatem podjętych działań był wzrost poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich wizerunku w społeczeństwie. Aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym pozwoliło podjąć walkęエ z funkcjonującymi niekorzystnymi stereotypami o dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualna. Z zaproponowanych w projekcie form aktywnego spędzania wolnego czasu skorzystało ponad sto osób niepełnosprawnych.

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte