Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty w trakcie realizacji

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024
Kreska strona

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych edycja 2024. Dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa będących w dyspozycji Funduszu Solidarnościowego w kwocie 973 408,47 zł.

Projekt realizujemy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.  

Istotą działań projektu jest indywidualne wsparcie uczestnika, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i ograniczonych możliwości komunikacji i mobilności.  

Zadaniem asystenta jest umożliwienie aktywnego funkcjonowania uczestnika z niepełnosprawnością, którego stan zdrowia utrudnia bądź́ uniemożliwia wypełnianie ról społecznych. Zwiększanie aktywności w zakresie funkcjonowania społecznego przyczyni się do poprawy jakości życia i zwiększenia samodzielności osób objętych programem.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00:

- telefonicznie: (12) 423-12-31 lub 797 700 208.

- mailowo: biuro@ognisko.org.pl 

Plakat informacyjny programupik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte