Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty w trakcie realizacji

MODERNIZACJA WTZ W POBIEDNIKU MAŁYM
Kreska strona
Celem projektu jest modernizacja istniejącej bazy materiałowej i sprzętowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.

Zakup nowych sprzętów pozwoli poszerzyć wachlarz możliwości oferowanego wsparcia oraz jego jakość.

W ramach projektu zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia do poszczególnych pracowni prowadzonych w WTZ:
sprzętów biurowych, urządzeń ogrodniczych, pieca do wypalania ceramiki, mebli, oraz drobnego wyposażenia. Przy planowaniu i wyborze wyposażenia uwzględniono potrzeby zgłaszane przez kadrę WTZ, analizowane pod kątem efektywnej realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników WTZ oraz ich potencjału i możliwości rozwojowych.

Modernizacja WTZ, pomoże  nam w dalszej rehabilitacji zawodowej i społecznej obecnych i przyszłych uczestników.

Projekt dofinansowano ze środków PFRON w ramach projektu "Wyrównywanie różnic między regionami III"

Logo PFRON


Plakat informacyjny programu
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte