Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty w trakcie realizacji

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO WTZ - ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA
Kreska strona
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Udział warsztatu terapii zajęciowej ChSON Ognisko z ul. Basztowej 3 w projekcie wiąże się ściśle z rozwojem działań prowadzonych przez WTZ, a więc jego modernizacją, a także z koniecznością zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i podnoszenia jakości oferowanych im usług.

W ramach projektu zostało zmodernizowane częściowo wyposażenie WTZ przy ul. Basztowej 3 (sprzęt do pracy terapeutycznej, meble), a także zostało zakupione nowe (urządzenia zwiększające komfort pracy i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, urządzenia rozwijające nowe umiejętności przydatne na rynku pracy, rozwijające zakres usług i produktów, oferowanych przez WTZ).


Projekt dofinansowano ze środków PFRON w ramach projektu "Wyrównywanie różnic między regionami III"

Logo PFRON


Plakat informacyjny programu
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte