Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZINĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM LUB DOROSŁYM DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM - WARSZTATY
Kreska strona
Realizowane działania będą miały miejsce w sali szkoleniowej na terenie Krakowa. Odbiorcami działań będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby, które mają w bliskiej rodzinie dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowane zadania pt. „Moje dziecko jest dorosłe” będą miały na celu wsparcie beneficjentów w radzeniu sobie z dorastaniem członków rodziny oraz podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną (obszar związany z seksualnością, wsparcie z zakresu porad prawnych).

Temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ogromnym tabu. Przez wiele osób wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest to temat spychany na margines i ignorowany. Przynosi to wiele negatywnych skutków osobom z niepełnosprawnością intelektualną (fizycznych i psychicznych), a jednocześnie jest elementarnym brakiem poszanowania dla ich samostanowienia. Musimy wyposażać osoby wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takie narzędzia do poruszania się w tej delikatnej strefie, aby mogli swoich podopiecznych wspierać, a także aby sami mogli poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą się pojawiać.
Przeprowadzone warsztaty pozwolą odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, podsuną rozwiązania wielu problemów, a także będą okazją do zadawania trudnych pytań i szukania odpowiedzi.

Polski system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną pozostawia wiele niewiadomych w sferze majątków, przyszłości, zarabiania pieniędzy, dziedziczenia, samodzielnego życia. Warsztaty z prawnikiem będą okazją do poznania różnych rozwiązań możliwych w naszym systemie prawnym, a także pozwolą na rozwianie wątpliwości w indywidualnych przypadkach.

Grupa docelowa: 60 osób - osoby wspierające dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Piknik integracyjny “Mogę więcej”, to będzie kolejna impreza organizowana przez ChSON “Ognisko” o takim charakterze. Pikniki, które dotychczas były organizowane przez Stowarzyszenie pozwalały na wartościowe spędzenie wolnego czasu przez rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, a także integrację ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz nabycie nowych doświadczeń.
Zaplanowane atrakcje pozwolą na sprawdzenie się w nowych rolach, a jednoczesne dostosowanie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, pozwoli na zaznanie poczucia sukcesu i sprawstwa. Wspólne nabywanie takich doświadczeń przez rodziny z osobami z niepełnosprawnością intelektualną pozwala na zacieśnianie więzi rodzinnych i dostrzeżenie nowych możliwości.
Opracowane do realizacji zadania wynikają z potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, zwiększania aktywności rodzin z osobą z niepełnosprawną intelektualną w środowisku, wspierania ich zdolności do samostanowienia i poszanowania prawa do niezależnego życia. Realizacja zadania będzie naturalną kontynuacją codziennej pracy ChSON „Ognisko”.

Grupa docelowa: minimum 400 osób  - osoby z niepełnosprawnością, osoby wspierające.

Realizacja zadania publicznego potrwa od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.


Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków miasta Krakowa

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Krakowa

https://ngo.krakow.pl/

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte