Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
Kreska strona
Celem zadania jest zorganizowanie warsztatu "Muzykowanie" i wyjść kulturalno-rozrywkowych "Ognisko rozrywki" na terenie Krakowa. 

Warsztat „Muzykowanie” będzie instrumentem pozwalającym na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy spotkania poznają sposoby relaksacji i ekspresji przy muzyce. Ważnym elementem warsztatu będzie aktywizowanie osób z niepełnosprawnością poprzez korzystanie z różnych elementów muzykoterapii.

W ramach warsztatów odbędzie się spotkanie umuzykalniające, rozrywkowe oraz pomagające rozwijać pasje. Prowadzący zaprezentują różne formy i rodzaje ekspresji muzycznej. Spotkanie będzie mieć charakter integracyjny i uspołeczniający.

Grupa docelowa: 30 osób - dorosłe osoby z niepełnosprawnością

Kolejnym elementem zadania są wyjścia kulturalno-rozrywkowe “Ognisko rozrywki”, które pozwolą na integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną, spędzenie wolnego czasu w sposób inny niż zazwyczaj i zdobycie nowych doświadczeń.

W ramach działania zostały zaplanowane cztery wyjścia kulturalno-rozrywkowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Towarzyszyć im będą osoby, które na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze. Spotkania będą miały charakter uspołeczniający i dający okazję do nabywania nowych doświadczeń. Doświadczanie takich przeżyć jest dla osób pełnosprawnych czymś naturalnym, a osobom z niepełnosprawnością intelektualną to prawo jest odbierane. Wynika, to ze stereotypowego przeświadczenia, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonują na poziomie dzieci i nie mają prawa korzystać z dorosłości w pełni. Jednocześnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną często są objęte nadmierną opieką rodziców, a kontaktów z rówieśnikami doświadczają tylko przy okazji uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych. Wyjścia pozwolą im nabyć nowe doświadczenia i spędzić czas wolny w atrakcyjny sposób, nawiązując nowe relacje społeczne.

Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawnością intelektualną - 10 osób na każde z czterech wyjść.


Realizacja zadania publicznego potrwa od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.


Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków miasta Krakowa

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte