Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

AKTYWNI PRZEZ SZTUKĘ
Kreska strona
Celem zadania jest umożliwienie grupie dorosłych osób z niepełnosprawnościami – uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy Al. Pokoju 7 w Krakowie udziału w cyklu zajęć choreoterapeutycznych oraz warsztatach artystycznych.
 
Udział w tego rodzaju aktywnościach:
a) przyczyni się do rozwoju umiejętności społecznych i poznawczych uczestników,
b) wpłynie na rozwój świadomości własnego ciała, rozwój w zakresie umiejętności planowania i koordynacji ruchów.
c) będzie stanowić okazję do integracji społecznej uczestników zadania,
d) umożliwi trening umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
 
Udział w projekcie przyczyni się do poprawy samopoczucia odbiorców projektu. Kreatywny ruch jest ważnym elementem w procesie terapeutycznym, związanym z muzykoterapią. Metody stosowane w tego rodzaju terapii wykorzystują łączenie bodźców dźwiękowych z aktywnością ruchową, co wpływa na rozwój świadomości własnego ciała, koncentrację uwagi, pamięć, wyobraźnię.
Ponadto udział w zajęciach będzie stanowił rehabilitację społeczną, przyczyni się do zwiększenia zakresu umiejętności rozpoznawania i bezpiecznego wyrażanie uczuć przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Zadanie zostanie skierowane do grupy ok. 12 dorosłych osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), który działa na terenie Dzielnicy II Miasta Krakowa, przy Alei Pokoju 7. Uczestnikami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Adresaci projektu będą mieli możliwość udziału w cyklu zajęć z choreoterapii (łącznie 12), w odpowiednich do tego warunkach (właściwe wyposażonej sali), przy asyście wykwalifikowanego instruktora.
Uzupełnieniem projektu, będzie udział uczestników w warsztatach artystycznych, dających możliwość osobom z niepełnosprawnością intelektualną wcielenia się w postacie z różnych epok, przy użyciu strojów i rekwizytów teatralnych.
 
Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 11.09.2023 r. roku i trwać będzie do 1.12.2023 r. roku.


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Krakowa
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte