Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

CENTRUM INTEGRACJI I WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UKRAINY. EDYCJA 2
Kreska strona
logotypy ognisko larche i patchwork
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko" w partnerstwie z Fundacją LʹArche ze Śledziejowic oraz Stowarzyszeniem zwykłym Na Rzecz Imigranckich Rodzin Osób z Niepełnosprawnością „Patchwork" realizuje Projekt Centrum Integracji i Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy. Edycja 2.

Działania w ramach drugiej edycji projektu realizowane są od 1 marca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

W ramach zadania obejmujemy wsparciem  110 osób z niepełnosprawnościami (zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe), oraz 39 osób z ich otoczenia, pochodzących z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny i poszukiwania wsparcia w naszym kraju.

Działania wspierające podejmowane w ramach zadania to:
 - wsparcie mieszkaniowe i wyżywienie,
 - organizacja zajęć specjalistycznych takich jak:  usprawnianie ruchu, mowy, terapia SI, terapia zajęciowa i wsparcie psychologiczne (w formie indywidualnej i grupowej)
 - wsparcie psychologiczne dla osób towarzyszących Beneficjentom
 - wsparcie specjalistów ds integracji społecznej – pomoc w realizacji bieżących potrzeb rodzin wynikających z niepełnosprawności oraz konieczności adaptacji do polskich warunków,
 - pomoc rzeczowa w postaci zakupu leków.

Wsparcie zarówno w formie pomocy materialnej, jak i w postaci szeregu usług rehabilitacji społecznej oraz działań usprawniających  oferowanych przez specjalistów w ramach realizacji zadania, przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej przebywających w Małopolsce osób z niepełnosprawnością z Ukrainy. W ramach realizacji zadania zakładamy rezultaty w postaci zwiększenia poziomu aktywności i integracji społecznej, które ułatwi Beneficjentom funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz społeczeństwie polskim, w którym wielu z nich planuje pozostać przez dłuższy okres lub na stałe.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 12 4231231, oraz mailowo: ciiwonu@ognisko.org.pl, w biurze Stowarzyszenia ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków oraz w biurze projektu ul. Królowej Jadwigi 103/1 w Krakowie, tel. 12 6874426

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".

Logo PFRON

plakat z informacją o dofinansowaniu projektu
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte