Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
Kreska strona

Celem zadania jest umożliwienie grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami udziału w wyjeździe i wyjściu o charakterze integracyjnym i kulturoznawczym.
 
Udział w tego rodzaju aktywnościach:
  • wpłynie na poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy etnograficznej przez uczestników wyjazdu,
  • będzie stanowić okazję do integracji społecznej uczestników zadania,
  • umożliwi trening umiejętności zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
  • będzie możliwością do treningu umiejętności manualnych podczas warsztatów tematycznych.
Udział w projekcie da możliwość aktywnej rekreacji w grupie rówieśników osobom z niepełnosprawnościami, co przyczyni się do poprawy samopoczucia odbiorców projektu.
 
Zostanie ono skierowane do grupy ok. 17 dorosłych osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), który działa na terenie Dzielnicy II Miasta Krakowa, przy Alei Pokoju 7. Uczestnicy zajęć ŚDS to osoby, które ze względu na charakter i złożoność swojej niepełnosprawności (niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą zaburzenia ze spectrum autyzmu, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychiczne), mają na co dzień ograniczoną możliwość korzystania z form spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej, typowych dla pełnosprawnych osób w ich wieku.

Podczas wyjazdu do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie uczestnicy zadania będą mogli zwiedzać i poznawać historię zabytkowych obiektów, a także brać udział w warsztatach tematycznych, prowadzonych na terenie skansenu, dotyczących tematyki kultury i życia codziennego dawnych mieszkańców polskich wsi. Warsztaty te będą miały także wymiar praktyczny – uczestnicy będą mieli możliwość spróbowania swoich sił w wykonywaniu czynności, związanych z pracami w gospodarstwie wiejskim w minionych latach.  W trakcie wyjazdu przewidziany jest obiad w zabytkowej karczmie, mieszczącej się na terenie skansenu.

Przejazd uczestników z Krakowa do Wygiełzowa odbędzie się transportem zorganizowanym – wynajętym w tym celu autokarem.

Drugie wydarzenie, zaplanowane w ramach realizacji projektu, będzie wspólnym wyjściem społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy przy Al. Pokoju 7 w Krakowie na obiad do eleganckiej restauracji na terenie Krakowa. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia zasad zachowania w miejscu użyteczności publicznej, jakim jest restauracja, samodzielnego wyboru dań z karty, złożenia zamówienia. Wyjście to będzie także okazją do treningu wyboru stroju na specjalną okoliczność, stosowania zasad savoir – vivre’u, a także umożliwieniem integracji społecznej – wspólnego spędzenia czasu przez grupę osób z niepełnosprawnościami.
 
Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 15.06.2022 r. roku i trwać będzie do 10.09.2022 r. roku.
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte