Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty w trakcie realizacji

PRACA NA MIARĘ
Kreska strona
Projekt „Praca na miarę” jest realizowany na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.
 
Celem projektu jest wejście na rynek pracy osób z niepełnosprawnością (ON) - mieszkańców województwa małopolskiego, powiatów: bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, m. Kraków, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego. Wsparcie każdego Beneficjenta Ostatecznego (BO) będzie realizowane zgodnie z założeniami zatrudnienia wspomaganego (ZW) przez pomoc w rozpoznaniu możliwości i podejmowanie aktywności zawodowej, ze wsparciem psychologa i trenera pracy.
 
Działania służące realizacji celu projektu, prowadzone przez cały okres realizacji, to: zaangażowanie klienta,  tworzenie Profilu Zawodowego i Indywidualnego Planu Działania, poszukiwanie pracy (treningi umiejętności praktycznych, staże, spotkania indywidualne), zaangażowanie pracodawcy, wsparcie osoby zatrudnionej w miejscu pracy i poza nim.
 
Realizacja projektu obejmuje 3 okresy:
  • I okres od 1 kwietnia 2022 r do 31 marca 2023 roku,
  • II okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 roku,
  • III okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 roku.
 
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie – do pobrania TUTAJ.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (12) 341 46 43, 797 700 202 oraz mailowo: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl oraz w biurze projektu: ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.


Plakat dofinansowanie


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte