Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Kreska stronaChrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 w roku 2022 r. Dofinansowanego ze środków Budżety Państwa będących w dyspozycji Funduszu Solidarnościowego w kwocie 732 886,20 zł.
 
Projekt realizujemy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawa funkcjonowania niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa i sąsiadujących powiatów: krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego.
 
Istotą działań́ projektu jest indywidualne wsparcie uczestnika, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i ograniczonych możliwości komunikacji i mobilności.  
Zadaniem asystenta jest umożliwienie aktywnego funkcjonowania uczestnika z niepełnosprawnością, którego stan zdrowia utrudnia bądź́ uniemożliwia wypełnianie ról społecznych. Zwiększanie aktywności w zakresie funkcjonowania społecznego przyczyni się do poprawy jakości życia i zwiększenia samodzielności osób objętych programem.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00:
- telefonicznie: (12) 423-12-31 lub 797 700 208.
- mailowo: biuro@ognisko.org.pl 


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte