Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne z terenu Dzielnicy II - Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kreska strona

„Aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne z terenu Dzielnicy II - Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Celem zadania jest umożliwienie grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami udziału w nauce techniki Nordic Walking.
 
Udział w tego rodzaju zajęciach wpłynie na:
a) poprawę i podtrzymanie kondycji fizycznej uczestników zajęć,
b)  rozwój świadomości własnego ciała, znajomość schematu ciała,
c) poprawę samopoczucia osób z niepełnosprawnościami.
oraz da możliwość aktywnej rekreacji w grupie rówieśników.
 
Zadanie zostanie skierowane do grupy ok. 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które uczęszczają na co dzień do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Dzielnicy II Miasta Krakowa, mieszczącego się przy Alei Pokoju 7. Są to osoby, które względu na charakter i złożoność swojej niepełnosprawności (niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą zaburzenia ze spectrum autyzmu, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychiczne), mają na co dzień ograniczoną możliwość korzystania z form spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej, typowych dla pełnosprawnych osób w ich wieku. W obecnej sytuacji, w związku ze stanem epidemii, nasi uczestnicy mają także dużo bardziej ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu i bezpiecznego uprawiania sportu poza domem. W trakcie wieloletniego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, widzimy, jak ważny w terapii całego organizmu jest ruch. Najbezpieczniejszymi formami aktywności ruchowej, które nasi uczestnicy mogą obecnie realizować w podgrupach, są te, które odbywają się na świeżym powietrzu. Stąd pomysł zakupu kijków do Nordic Walking oraz zorganizowanie zajęć z zakresu wykorzystywania tej techniki ruchu. Planowany cykl zajęć będzie prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, na świeżym powietrzu, z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
 
Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 14.09.2020 r. roku i trwać będzie do 10.12.2020 roku.
 
„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa”.
 
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte