Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PRAKTYCZNE Z ZAKRESU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA GRUPY DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - Dzielnica II
Kreska strona
Celem zadania jest umożliwienie grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną odbycia treningu umiejętności społecznych, zarówno w sytuacji ćwiczeniowej, jak i w warunkach naturalnych. W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane zajęcia teoretyczno – ćwiczeniowe oraz praktyczne, które będą miały na celu:
  • nabywanie i rozwijanie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych,
  • odbycie treningu ekonomicznego – planowania wydatków, praktycznego posługiwania się pieniędzmi,
  • trening planowania czasu wolnego i korzystania z miejsc użyteczności publicznej,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • integrację społeczną.
Realizacja opisanych powyżej celów zadania odbędzie się poprzez zorganizowanie dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną:
  • zajęć edukacyjnych, poświęconych tematyce zachowania się w miejscach publicznych, przestrzegania norm społecznych, planowania wydatków, posługiwania się pieniędzmi,
  • wyjścia do kawiarni połączonego z sesją fotograficzną,
  • zajęć edukacyjnych, mających na celu omówienie wspólnego wyjścia, analizę sukcesów i sfer do dalszej edukacji w zakresie funkcjonowania w miejscach publicznych,
  • zajęć podsumowujących realizację zadania – przygotowanie albumu fotograficznego przez uczestników zajęć.
Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy Al. Pokoju 7 w Krakowie (na terenie dzielnicy II Miasta Krakowa), prowadzonego przez Stowarzyszenie. Stanowić będą one uzupełnienie usługi świadczonej przez dzienny ośrodek wsparcia na zlecenie organów administracji publicznej.

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 15.06.2018 r. roku i trwać będzie do 31.08.2018 roku.
 
„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte