Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

POMOC SZYTA NA MIARĘ!
Kreska strona


Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.
 
Cel projektu
 
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
Formy wsparcia realizowane w projekcie:
  • ocena umiejętności społecznych i zawodowych,
  • indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy,
  • indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych z usługą mieszkalnictwa chronionego,
  • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
  • indywidualne treningi umiejętności praktycznych na realnych stanowiskach pracy,
  • możliwość realizacji szkolenia zawodowego,
  • możliwość realizacji stażu,
  • indywidualne wsparcie specjalistyczne o charakterze terapeutycznym – według potrzeb,
  • poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe oraz warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu.
Efektem udziału w projekcie będzie zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych prowadzące do uzyskania większej życiowej autonomii, pewności siebie i swoich umiejętności, decyzyjności  oraz doświadczenia poprawy w funkcjonowaniu w życiu codziennym, w tym zamieszkanie w mieszkaniu chronionym, podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.
 
Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.
 
Projekt kierujemy do każdego kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jest pełnoletnim mieszkańcem Małopolski i doświadcza trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.
Wsparciem obejmiemy w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
Rekrutacja do projektu odbywa się cyklicznie. Okresy naboru są ogłaszane na stronie internetowej projektu w aktualnościach oraz na stronie głównej Stowarzyszenia.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte