Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE NA PŁYWALNI I ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ W 2017r.
Kreska strona

„Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową – Cykliczne zajęcia sportowe na pływalni i ściance wspinaczkowej w 2017 roku, Dzielnica XII”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności ruchowej wśród dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację i udział w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć sportowych, a także wsparcie w rozwijaniu ich zainteresowań związanych ze sferą aktywności ruchowej oraz świadomości potrzeby ruchu.

Celem długofalowym jest zwiększanie bądź zapobieganie obniżeniu sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością. Widzimy szczególną wartość proponowania uczestnikom regularnych zajęć ruchowych (gimnastyka, basen, piłka nożna), dzięki którym zauważamy poprawę ich sprawności oraz pozytywne nastawienie do ruchu i wysiłku fizycznego coraz większej grupy osób.

Ponadto uczestnicy startują w zawodach sportowych – pływackich i wspinaczkowych, co dodatkowo motywuje ich do treningów. Poprzez realizację niniejszego zadania chcemy zapewnić regularny dostęp dorosłym osobom niepełnosprawnym do form aktywnego spędzania wolnego czasu w ramach zajęć sportowych realizowanych w obiektach publicznych, pośród osób pełnosprawnych.

Ofertę kierujemy do uczestników dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy – ŚDS „Klub Aktywności” ul. Aleksandry 1 oraz filii ŚDS ul. Teligi 26b prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” na terenie Dzielnicy XII Gminy Miejskiej Kraków

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się od 4 września 2017 roku i trwać będzie do 1 grudnia 2017 roku.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte