Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ZAJĘCIA Z CHOREOTERAPII (ZAJĘCIA TEATRALNO-TANECZNE) DLA GRUPY DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU DZIELNICY II
Kreska strona
Celem projektu jest poprawa i podtrzymanie sprawności fizycznej, rehabilitacja społeczna oraz rozwój umiejętności poznawczych i zainteresowań dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zorganizowanie, dostosowanych do potrzeb i możliwości adresatów projektu, cyklu zajęć z choreoterapii.

Projekt ma umożliwić grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną udział w zajęciach choreoteraputycznych zawierających elementy ćwiczeń teatralnych i tanecznych, przyczyniających się do poprawy kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej oraz wpływających pozytywnie na rozwój umiejętności społecznych i poznawczych.  Organizowanie tego rodzaju zajęć poza miejscem codziennego pobytu (ośrodkiem dziennego wsparcia) pozwoli także uczestnikom, ŚDS na rozwijanie umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej.

Adresaci projektu będą mieli możliwość udziału w cyklu zajęć z choreoterapii (łącznie 10), w odpowiednich do tego warunkach (właściwe wyposażonej sali), przy asyście wykwalifikowanego instruktora.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy al. Pokoju 7 w Krakowie (na terenie dzielnicy II Miasta Krakowa), prowadzonego przez Stowarzyszenie. Stanowić będą one uzupełnienie usługi świadczonej przez dzienny ośrodek wsparcia na zlecenie organów administracji publicznej.
 
Realizacja zadania publicznego rozpocznie się od 27 czerwca 2016 roku i trwać będzie do
31 grudnia 2016 roku.

 

„Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków”. 
Gmina Miejska Kraków

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte