Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

AKTYWNY STYL ŻYCIA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Kreska strona

Cel zadania: podniesienie aktywności społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zorganizowanie wybranych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, form spędzania wolnego czasu, a także nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Rozwijanie umiejętności komunikowania się osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Ofertę kierujemy do uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie powiatu m. Kraków oraz powiatu krakowskiego ziemskiego.

Projekt ma umożliwić samym zainteresowanym (osobom z niepełnosprawnością intelektualną) udział w różnorodnych formach aktywnego spędzania czasu, w tym:

- wyjście na basen, ściankę wspinaczkową, hipoterapię, zajęcia rehabilitacyjne

- wyjście do kina, teatru

Projekt jest uzupełnieniem działań stowarzyszenia w zakresie świadczenia usług na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 100 klientów Środowiskowych Domów Samopomocy, prowadzonych przez Stowarzyszenie, jako uzupełnienie usługi świadczonej przez nasze ośrodki na zlecenie organów administracji publicznej. Zadanie skierowane będzie do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, niekiedy ze sprzężonymi innymi niepełnosprawnościami (np. ruchowa, autyzm, zaburzenia psychiczne)
w wieku od 16 roku życia do późnej starości.

Zadanie realizujemy od 15 czerwca 2015 roku do 30 listopada 2015 roku.

 

„Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte