Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

KLUB TERAPEUTYCZNY- wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
Kreska strona

„Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”

Cel zadania:

Podniesienie kompetencji społecznych dzieci, w szczególności niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju zamieszkujących teren powiatów krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, miechowskiego oraz miasta Kraków.

Cele szczegółowe zadania to:

1.Stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci (głównych filarów funkcjonowania społecznego) poprzez organizację różnorodnych zajęć i aktywności
o charakterze terapeutycznym.

2. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju ze zdrowymi rówieśnikami i społecznością lokalną poprzez zaproszenie do udziału w zajęciach zdrowego rodzeństwa, kolegów i koleżanek i modelowanie pożądanych relacji w grupie rówieśniczej.

3. Udzielenie rodzicom i osobom z bliskiego otoczenia uczestników wsparcia
w poszukiwaniu indywidualnej drogi społecznego rozwoju dziecka poprzez poradnictwo, organizację grup wsparcia, pokazanie dziecka, w tym niepełnosprawnego przez pryzmat jego zdolności i możliwości a nie ograniczeń.

4. Dostarczenie rodzeństwu i kolegom bezpośrednich adresatów zadania umiejętności naturalnego funkcjonowania społecznego wśród niepełnosprawnych dzieci.

Ofertę Klubu kierujemy do około 36 dzieci niepełnosprawnych i/lub z trudnościami w rozwoju zamieszkujących teren powiatu krakowskiego (w szczególności gminy Słomniki, Igołomia-Wawrzeńczyce), powiatu-miasto Kraków oraz powiatów ościennych (głównie proszowicki, miechowski). Oferta w pośredni sposób obejmie również rodzeństwo, przyjaciół a także rodziny dzieci niepełnosprawnych oraz z trudnościami w rozwoju oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania Klubu Terapeutycznego (zgodnie z ideą integracji społecznej).

Klub oferuje cykl 5-godzinnych spotkań integracyjno-terapeutycznych wypełnionych ciekawymi aktywnościami dostosowanymi do możliwości uczestniczących w nich dzieci. Dominują aktywności plastyczne, sportowe, muzyczne, ale także kulinarne i teatralne. W ramach Klubu dzieci biorą udział w zorganizowanym wyjściu kulturalnym, a także innych wydarzeniach społecznych. Spotkania odbywają się pod kierunkiem doświadczonych terapeutów.

W obecnej edycji funkcjonują trzy Kluby z siedzibą w Miłocicach, w Krakowie oraz w Pobiedniku Małym.

Zadanie realizujemy od 2 lipca 2018 do 09 grudnia 2018r.

Plakat Klubu Terapeutycznego

Plakat projektu (.pdf)


„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”.

 
 
 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte