Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY II
Kreska strona


 

Biuro projektu „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”

 

Adres: ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków

 

e-mail: wsparcie.zawodowe@ognisko.org.pl

 

Telefon: 12 341 46 43

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z dniem
1 czerwca 2011 rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie osób
z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie dziewięciu organizacji. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami są:

 1. Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”,
 2. Klub Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy,
 3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” –
  w Krakowie,
 4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie ,
 5. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi,
 6. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej,
 7. Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku,
 8. Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel ogólny projektu:

Celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia przy wchodzeniu na rynek pracy oraz wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

 
Cele szczegółowe projektu:
 • wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych,
 • wsparcie osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • podjęcie współpracy z pracodawcami chętnymi do zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.
 

Uczestnikom projektu - osobom z zaburzeniami psychicznymi oferujemy:

 • spotkania indywidualne z trenerem pracy i psychologiem oraz grupowe „Warsztaty kompetencji” i „Warsztaty aktywizujące” zmierzające do stworzenia Indywidualnej Diagnozy oraz Indywidualnego Planu Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową,
 • konsultacje specjalistyczne zgodne z indywidualnymi potrzebami (np. z lekarzem medycyny pracy, prawnikiem, pracownikiem socjalnym),
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach zawodowych,

 • pomoc w organizacji i realizacji stażu,

 • indywidualne wsparcie trenera pracy przy poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 • wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki.

 

Uczestnikom projektu – osobom z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi oferujemy:

 • udział w „Treningu Umiejętności Rodzinnych”,

 • indywidualne konsultacje specjalistyczne.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Wobec osób z zaburzeniami psychicznymi:
 • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego, jeśli w ww. orzeczeniu  jako przyczyna niepełnosprawności nie są wskazane zaburzenia psychiczne (oznaczone symbolem 02-P) - zaświadczenia od psychiatry,
 • nie pozostawanie w zatrudnieniu,

 • wiek: 18 – 64 lata,

 • podanie danych osobowych oraz danych kontaktowych,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wobec osób z najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi:

 • przedstawienie oświadczenia o relacji z osobą objętą wsparciem jako osoba z zaburzeniami psychicznymi,
 • podanie danych osobowych oraz danych kontaktowych,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z ich najbliższego otoczenia zamieszkujące teren Województwa Małopolskiego i Śląskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www projektu:

www.praca-pomimo.pl

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte