Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

KLUB TERAPEUTYCZNY - wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (2011)
Kreska strona

Termin realizacji: od 10 czerwca 2011r. do 9 grudnia 2011r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie społecznego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych i dzieci z trudnościami w rozwoju poprzez utrzymanie i rozwój (w tym terytorialny) struktury znanej pod ogólną nazwą Klub Terapeutyczny. Formuła Klubu Terapeutycznego opiera się na cyklicznych, zorganizowanych spotkaniach integracyjno-terapeutycznych, w których biorą udział dzieci niepełnosprawne i dzieci z zdiagnozowanymi trudnościami w rozwoju, ich przyjaciele i rodzeństwo. W trakcie spotkań doświadczeni terapeuci prowadzą twórcze i inspirujące do działania zajęcia wypełnione różnorodnymi aktywnościami dostosowanymi do możliwości uczestniczących w nich dzieci. W ramach obecnej edycji zostały uruchomione trzy równolegle funkcjonujące struktury, tj. Klub Terapeutyczny I z siedzibą w Krakowie, Klub Terapeutyczny II z siedzibą w Miłocicach oraz Klub Terapeutyczny III z siedzibą w Pobiedniku Małym.

Działania:

W ramach każdego z Klubów Terapeutycznych odbędą się spotkania integracyjno-terapeutyczne oraz jedno wspólne wyjście kulturalne (kino/teatr/muzeum – w zależności od bieżącego repertuaru). Spotkania Klubu Terapeutycznego są prowadzone w formie zajęć kierowanych wypełnionych różnego rodzaju aktywnościami, między innymi: muzycznymi, plastycznymi, sportowymi kulinarnymi, tanecznymi i innymi. W ramach projektu planowane są również spotkania rodziców z terapeutą wiodącym w celu stworzenia swoistej grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju.

Beneficjenci projektu:

Oferta Klubu Terapeutycznego jest bezpośrednio adresowana do około 40 dzieci niepełnosprawnych oraz z trudnościami w rozwoju zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w szczególności zaś powiaty: krakowski, proszowicki, miechowski i miasto Kraków. Oferta w pośredni sposób obejmie również rodzeństwo, przyjaciół a także rodziny dzieci niepełnosprawnych oraz z trudnościami w rozwoju oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania Klubu Terapeutycznego (zgodnie z ideą integracji społecznej).

W ramach projektu planuje się objąć działaniem około 100 osób.

Kontakt:

Klub Terapeutyczny I – Kraków – 603 346 111

Klub Terapeutyczny II – Miłocice – 797 953 730

Klub Terapeutyczny III – Pobiednik Mały – 695 618 664

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte