Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

BIURO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2010 - 2011)
Kreska strona

"Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych"

adres: ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków (III piętro, pokój 319)

e-mail: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl

telefon: 12 423 39 71

Cel ogólny projektu

Celem ogólnym realizacji projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących teren Województwa Małopolskiego poprzez stworzenie struktury poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego pn. „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”.

Celami szczegółowymi projektu są m.in.

 • promocja modelu zatrudnienia wspieranego osób z niepełnosprawnością intelektualna,
 • rozwój form wsparcia indywidualnego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością,
 • organizacja treningów przedsiębiorczości (w postaci zindywidualizowanego, kompleksowego wsparcia).

Każda osoba, która się do nas zgłosi i przejdzie etap rekrutacji będzie mogła liczyć na wsparcie:

 • indywidualnego trenera pracy
 • doradcy zawodowego
 • psychologa 

Dodatkowo w ramach realizacji projektu oferujemy:

 • pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i kontaktach z pracodawcą,
 • szkolenia stanowiskowe w miejscu pracy
 • uczestnictwo w treningach i warsztatach potrzebnych przy poszukaniu oraz utrzymaniu pracy,
 • uczestnictwo w „Klubie Pracownika”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące teren Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte