Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Klub Terapeutyczny - wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Słomniki i gmin ościennych (2004-2009)
Kreska strona

Projekt „Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Słomniki i gmin ościennych” realizowany był w latach 2004 – 2009.

Cel projektu:

Celem projektu było utworzenie i utrwalenie struktury profesjonalnie wspomagającej rozwój dziecka niepełnosprawnego w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Struktura „Klubu Terapeutycznego” przeznaczona była zarówno dla dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju jak i dla ich rodzeństwa i przyjaciół.

Cel projektu był realizowany poprzez organizację cyklicznie odbywających się spotkań o charakterze integracyjno - terapeutycznym sprzyjających integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych. W wyniku podjętych działań struktura Klubu na stałe wpisała się w środowisko gminy Słomniki. Klub stał się integralna częścią lokalnej społeczności, miejscem twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci niepełnosprawnych w towarzystwie  bliskich osób.

Działania zrealizowane:

 • organizacja spotkań integracyjno-terpauetycznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, które odbywały się zazwyczaj w soboty,
 • organizacja wyjść kulturalnych np. do kina, muzeum, teratru czy do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach,
 • organizacja zajęć hipoterapeutycznych, które odbywały się niezależnie od cyklicznych spotkań Klubu i były realizowane w ośrodku „Kasztanka” w Prandocinie,
 • organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Tokarni i Bałtowa (2007),
 • organizacja wycieczki do wioski indiańskiej w miejscowości Szczyrzyc oraz do Parku Rozrywki Rabkoland (2008),
 • organizacja warsztatów teatralnych z aktorami (2008,2009).

Rezultaty projektu:  

 • integracja dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju ze zdrowymi rówieśnikami,
 • wykształcenie pozytywnego stosunku do niepełnosprawności w lokalnej społeczności,
 • rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny beneficjentów zadania poprzez stymulowanie ich zdolności i umiejętności,
 • pomoc rodzicom w opiece nad dzieckiem o zaburzonym rozwoju, wzbogacenie relacji zdrowego rodzeństwa z ich niepełnosprawnym bratem/siostrą,
 • wskazanie rodzicom możliwości i zdolności ich niepełnosprawnych dzieci,
 • stworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy Słomniki i gmin ościennych, umożliwienie nawiązanie więzi koleżeńskich między nimi, relacji samopomocowych.

Beneficjenci projektu:

Bezpośrednimi beneficjentami projektu były dzieci z trudnościami w rozwoju zamieszkujące teren gminy Słomniki i gmin ościennych. Były to dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, dzieci z zaburzoną komunikacją i opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. W każdym spotkaniu Klubu uczestniczyło średnio 45 osób (dzieci z trudnościami w rozwoju, ich rodzeństwo, przyjaciele, wolontariusze). Całościowo corocznie projekt obejmował swym działaniem około 70 osób.

W okresie wrzesień 2004 – grudzień 2004 działalność projektu współfinansowana była ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 W okresie wrzesień 2004 – czerwiec 2005 działalność projektu współfinansowana była ze środku Fundacji im. Stefana Batorego.

 W okresie wrzesień 2005 – czerwiec 2006 działalność projektu współfinansowana była ze środków Fundacji im. Stefana Batorego  i Commercial Union S.A. oraz darowizny przedsiębiorstwa VOTUM Sp. z o.o.

W okresie czerwiec 2006 – listopad 2006 projekt dofinansowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

W okresie czerwiec 2007 - listopad 2007 projekt był dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Słomniki oraz darowizny uczniów Zespołu Szkół z Prandocina.

 W okresie styczeń 2008 - grudzień 2008 projekt był dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta i Gminy Słomniki.

 W okresie czerwiec 2009 – grudzień 2009 projekt realizowany był przy wsparciu finansowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte