Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Rozwój instytucjonalny (2005-2006)
Kreska strona

Projekt realizowany był przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2006r.

Cel projektu:

Celem projektu był rozwój instytucjonalny ChSON „Ognisko” poprzez poprawę systemu zarządzania organizacja i jej placówkami.

Działania zrealizowane:

  • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania opartego na normach PN EN ISO 9001:2000,
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników (m.in. z zakresu BHP i Ppoż., pierwszej pomocy, zarządzania dla liderów),
  • działania zmierzające do poprawy wizerunku stowarzy­szenia (m.in. budowa nowej strony www, druk sprawozdań meryto­rycznych),
  • wzmocnienie kwartalnika „Światło i Cienie” poprzez zintensyfikowane działania promocyjne.

Projekt był dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

     

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte