Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Warsztat Terapii Zajęciowej, Pobiednik Mały, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Kreska strona
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym
Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce
tel./fax: (12) 287 30 52
godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16.00
Kierownika jednostki: mgr Alicja Glanowska-Sowa ( alicja.glanowska-sowa@ognisko.org.pl)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym rozpoczął swą działalność w grudniu 2009 roku i jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia.

Osoby pracujące w ośrodku zajmują następujące stanowiska: kierownik, psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej oraz specjalista ds. rehabilitacji.

Aktualnie w zajęciach w warsztacie bierze udział 30 osób z różnymi niepełnosprawnościami, zamieszkałymi na terenie Powiatu Krakowskiego, z terenu gmin Igołomia – Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów – Luborzyca. Wszyscy posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.

Praca terapeutyczna w ramach zajęć w WTZ prowadzona jest w sześciu pracowniach:
  • pracowni gospodarstwa domowego,
  • pracowni techniczno - ceramicznej,
  • pracowni aktywizacji zawodowej i zleceń,
  • pracowni urządzeń biurowych,
  • pracowni ogrodniczej,
  • pracowni rękodzieła.
Dodatkowo prowadzone są również zajęcia sportowe, muzyczno – teatralne, aktywizacji zawodowej na terenie WTZ, społeczności z elementami wizerunku oraz kółka zainteresowań (tenisa stołowego, plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, gier planszowych i edukacyjnych).

Ważnym aspektem pracy w warsztacie jest możliwość promowania prac osób niepełnosprawnych poprzez udział w kiermaszach, konkursach, wystawach. Nasz Warsztat bierze udział w kiermaszach świątecznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce oraz Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach. Każda możliwość zaprezentowania swoich prac przez osoby niepełnosprawne jest niezmiernie ważna. Buduje ona w nich wysoką samoocenę i poczucie wartości.

W 2011 roku prowadziliśmy akcję „Serce dla Pobiednika”, której celem było zebranie środków finansowych na wymianę okien, drzwi oraz przestarzałej instalacji grzewczej. Dziś, dzięki wsparciu wielu firm, osób prywatnych, Urzędowi Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, lokalnym przedsiębiorcom, zaangażowaniu Stowarzyszenia budynek warsztatu ma wymienione wszystkie okna, drzwi, cała instalacja grzewcza jest nowa, a elewacja zyskała ocieplenie i nowy wygląd.

Od początku istnienia Warsztatu cieszymy się dużym wsparciem ze strony władz lokalnych i całej społeczności Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Urząd Gminy i sam pan wójt czynnie włączyli się do akcji „Serce dla Pobiednika”, jak również przy okazji kolejnych pikników możemy liczyć na dużą pomoc z ich strony. Rozwija się również współpraca z Centrum Kultury i Promocji oraz nauczycielami i młodzieżą z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi, która na terenie naszego ośrodka świadczy usługi wolontarystyczne.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego oraz ze środków Powiatu Krakowskiego.

  


 
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte