Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Środowiskowy Dom Samopomocy, al. Pokoju, Kraków
Kreska strona

Środowiskowy Dom Samopomocy,

al. Pokoju 7, 31-548 Kraków

tel.: (12) 633 23 01

e-mail: sds.alejapokoju@ognisko.org.pl

godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 

kierownik jednostki: mgr Małgorzata Mechowska (malgorzata.mechowska@ognisko.org.pl) 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy al. Pokoju 7 w Krakowie jest jednym z Dziennych Centrów Aktywności, prowadzonych przez ChSON „Ognisko” na terenie Krakowa. Ośrodek funkcjonuje od 2003 roku, początkowo jako filia „Klubu Aktywności”, mieszczącego się przy ul. Aleksandry 1, natomiast od listopada 2004 roku jako samodzielna placówka. Od momentu powstania do połowy listopada 2013 r. ŚDS mieścił się przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie. 12 listopada 2013 r. ośrodek przeniósł działalność do lokalu przy al. Pokoju 7.
Główne cele działalności ŚDS to: świadczenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, przyczyniającego się do podtrzymywania i rozwijania zakresu ich samodzielności, umiejętności społecznych i interpersonalnych, a także nabywania i ćwiczenia umiejętności praktycznych, w tym zawodowych.
 
Zespół wspierająco - aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Pokoju 7 w Krakowie składa się z: kierownika, pełniącego zarazem funkcję psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego oraz pomocy terapeuty/asystentów osoby niepełnosprawnej. Pracę ośrodka wspierają również: wolontariusze, praktykanci/stażyści  oraz  osoby  realizujące  na  terenie  ośrodka  prace  społecznie  użyteczne   (asystujący 
w zajęciach, pełniący funkcje osoby sprzątającej) w ramach współpracy ChSON „Ognisko” z Klubem Integracji Społecznej w Krakowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszczący się przy al. Pokoju 7 jest ośrodkiem, którego celem jest wspieranie 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi wielorakimi niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Kraków. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez ŚDS są osoby dorosłe, minimalnym kryterium wieku osoby kwalifikującej się do przyjęcia do ośrodka jest ukończenie 18tego roku życia.  Uczestnicy ŚDS, ze względu na różnorodność specyfiki i stopnia niepełnosprawności: intelektualnej, fizycznej, a także zaburzeń psychicznych oraz ze spektrum autyzmu, biorą udział w zajęciach w podgrupach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Są to następujące rodzaje zajęć:
  • terapia zajęciowa i trening zawodowy, odbywające się w czasie aktywności w pracowniach: poligraficznej, sztuki użytkowej, komputerowej, technicznej,
  • trening umiejętności samoobsługowych oraz związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,  poprzez:  zajęcia   w   pracowni  gospodarstwa   domowego   odbywanie    dyżurów   dbania   o porządek, zajęcia treningu ekonomicznego, naukę samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, a także dbania o wizerunek,
  • zajęcia usprawniająco-ruchowe, w tym: ćwiczenia gimnastyczne, mające na celu nabywanie znajomości schematu ciała, turnieje gier sportowych, zajęcia na basenie,
  • edukacja ustawiczna: nauka i ćwiczenie umiejętności pisania, czytania, rozpoznawania cyfr, wykonywania rachunków matematycznych, rozumienia pojęć matematycznych, posługiwania się zegarem,
  • trening umiejętności spędzania wolnego czasu oraz zajęcia relaksacyjne, w tym: kółka zainteresowań, zajęcia muzyczne, rozwijanie umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej (np.: wyjścia do kina, kawiarni, muzeów, na spektakle, zajęcia rekreacyjno - ruchowe w parku), przy czynnym udziale uczestników w organizacji wyjść grupy),
  • treningi grupowe i rozwijanie umiejętności, związanych z kontaktami społecznymi, w tym: zebrania społeczności ŚDS, trening społeczny, blok zajęć "aktywność w społeczeństwie", "pisarstwo", organizacja i uczestniczenie w przyjęciach okazjonalnych, spotkaniach integracyjnych.

  

W ramach wsparcia terapeutycznego w ŚDS odbywają się także rozmowy indywidualne z uczestnikami, mające na celu wspieranie ich funkcjonowania w sferach osobistej i społecznej, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Ponadto, w ramach integracji ze środowiskiem uczestnicy ŚDS regularnie biorą udział w rozmaitych zjazdach, konkursach, spotkaniach uczestników ŚDS – ów z całej Małopolski, w tym między innymi w konkursach: recytatorskim, karaoke oraz piknikach integracyjnych.

 

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa.www.krakow.pl 
www.ngo.krakow.pl

 

 Logo MOPS
www.mops.krakow.pl

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte