Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia, ul. Teligi, Kraków
Kreska strona

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia „Klubu Aktywności”
ul. Teligi 26B, 30-805 Kraków
tel. 12 311-42-36

e-mail: sds.teligi@ognisko.org.pl

godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 07:30- 15:30

kierownik jednostki: mgr Małgorzata Wojdowska (malgorzata.wojdowska@ognisko.org.pl)

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Teligi 26 b działa w aktualnej lokalizacji od marca 2015 roku, jest to przeniesiona z ul. Kolejowej 2 w Filia ŚDS „Klub Aktywności” przy ul. Aleksandry 1. ŚDS mieści się w sercu osiedla Nowy Prokocim na parterze bloku mieszkalnego, w pobliżu znajdują się tereny spacerowe, boiska, park, sklepy i punkty usługowe. Lokal został zaprojektowany i zaadaptowany tak, by w pełni odpowiadać na potrzeby osób z wieloraką niepełnosprawnością.

W ŚDS na stałe zatrudnione są osoby na stanowiskach: pedagog specjalny, psycholog, fizjoterapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej. Działalność ŚDS doraźnie wspierają także pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne, stażyści, wolontariusze oraz praktykanci.

Ośrodek obejmuje wsparciem 35 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, również z wieloraką niepełnosprawnością. Większość uczestników stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Część uczestników prezentuje specyficzne potrzeby w zakresie komunikacji pozawerbalnej i kontaktów społecznych i korzysta z alternatywnej komunikacji. Ośrodek zapewnienia wsparcie osobom ze specyficznymi, zróżnicowanymi potrzebami oraz osobom z niepełnosprawnością ruchową w tym poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Uczestnicy mają proponowane zajęcia terapeutyczne w obszarach:
  • Funkcjonowanie w codziennym życiu, w tym zajęcia zwiększające samodzielność uczestników: trening prowadzenia gospodarstwa domowego, trening ekonomiczny, trening kulinarny oraz trening samoobsługi;
  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym między innymi wyjścia i wycieczki, trening umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze edukacyjnym, trening wiedzy o świecie;
  •  Trening umiejętności spędzania wolnego czasu;
  •  Terapia ruchowa, w ramach której promujemy zdrowy styl życia poprzez regularne zajęcia na pływalni i spacery, codzienną gimnastykę ogólnousprawniającą, a także korzystanie ze ścianki wspinaczkowej.
Oferujemy również zajęcia łączące w/w treningi z zajęciami arteterapeutycznymi, praktycznymi i terapią zajęciową, w tym: zajęcia komputerowe, malarstwo, ceramika, zajęcia poligraficzne i sztuka użytkowa, zajęcia ogrodnicze/ florystyka/ hortiterapia, trening konserwatorsko-remontowy / zajęcia techniczne. Uczestnicy zapewnione mają także wsparcia indywidualne, m.in. rozmowy z psychologiem.

Wyróżniającą cechą ośrodka jest również stosowanie arteterapii w pracy z uczestnikami i zaangażowanie w ich wszechstronny i twórczy rozwój – zarówno poprzez zajęcia arteterapeutyczne z użyciem różnych technik plastycznych, realizowanie autorskich projektów np. krótkich filmów czy twórczości muzycznej. Organizowane są również wystawy plastyczne, promujące twórczość osób niepełnosprawnych.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa.www.krakow.pl 
www.ngo.krakow.pl

 

 Logo MOPS
www.mops.krakow.pl

 

 

 

 


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte