Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Środowiskowy Dom Samopomocy, Miłocice, gmina Słomniki
Kreska strona

Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt”

Miłocice 58, 32-090 Słomniki

tel. (12) 388 32 41

e-mail: sds.milocice@ognisko.org.pl

godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 7:45- 15:45

kierownik jednostki: mgr Anna Mędrala ( anna.medrala@ognisko.org.pl )

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy “Świt” powstał 4 października 2004 roku. Początkowo wszystkie zajęcie odbywały się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, która udostępniła swoje pomieszczenia ŚDS-owi na czas remontu budynku byłej szkoły podstawowej w Miłocicach. Obecnie Ośrodek znajduje się w wyremontowanym budynku, który w pełni przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ŚDS „Świt” jest położony w bardzo malowniczym miejscu, z dala od miejskiego zgiełku, hałasu. Położenie ośrodka daje możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą a także sprzyja integracji z lokalną społecznością.

 

W 2009 roku Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt”  został odznaczony nagrodą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki  „Angelus 2009 Grand Prix” za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Kadrę ŚDS-u stanowią pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczno-opiekuńczy, psycholog oraz asystenci osób niepełnosprawnych. Każda z zatrudnionych w Ośrodku osób stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach oraz kursach.

Ośrodek jest miejscem, które dysponuje 25 dotowanymi miejscami dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie ze wsparcia ŚDS „Świt” korzysta 26 osób. Są to zarówno osoby z terenu gminy Słomniki jak również gmin ościennych. Uczestnikami są osoby upośledzone w stopniu od lekkiego do znacznego, w przedziale wiekowym 18- 60 lat.

W Ośrodku odbywają się różnego typu aktywności. Każde zajęcia są zajęciami terapeutycznymi, ponadto są one dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego uczestnika. Udział w zajęciach proponowanych przez „Świt”  daje uczestnikom możliwość ich holistycznego rozwoju. Wpływa na rozwój kompetencji społecznych, rozwój aspiracji, ambicji, zainteresowań, zamiłowań wszystkich biorących w zajęciach osób. Dzięki uczestnictwu w proponowanych formach aktywności każdy z uczestników ma również możliwość rozwoju zarówno samodzielności jak również sprawności fizycznej.

Wśród zajęć, które odbywają się w ŚDS-ie znajdują się:

 • zajęcia plastyczne, ceramiczne: w trakcie tych aktywności uczestnicy mają możliwość tworzenia różnych produktów z mas plastycznych, papieru, gliny.
 • zajęcia z witrażu: na tych zajęciach uczestnicy szlifują szkło, używają lutownicy dzięki czemu powstają niepowtarzalne wytwory ze szkła
 • zajęcia techniczne: uczestnicy tworzą z drewna różne ciekawe produkty, a także dbają o ogólny stan całego budynku
 • zajęcia kulinarne/gospodarstwo domowe podczas, których uczestnicy przygotowują proste potrawy, uczą się nakrywać do stołu, opanowują podstawowe zasady dobrych manier, a także uczą się samodzielności w sprawach życia codziennego
 • zajęcia komputerowe: dają możliwość nabycia podstawowej wiedzy z zakresu korzystania z komputera, wyszukiwania ciekawych informacji w Internecie, tworzenia własnej poczty elektronicznej
 • trening umiejętności społecznych: zajęcia, które służą rozwijaniu kompetencji społecznych oraz umiejętności interpersonalnych, na zajęciach tych uczestnicy pogłębiają wiedzę o otaczającej ich rzeczywistości, przyswajają praktyczne umiejętności związane z radzeniem sobie w trudnych życiowych sytuacjach. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują takie metody jak „burza mózgów”, pogadanka, rozmowa kierowana, łamigłówki, quizy, zabawy integrujące cała grupę.
 • wizerunek: zajęcia w trakcie których uczestnicy uczą się w jaki sposób należy dbać o higienę oraz o schludny wygląd. Ponadto pracownicy zapoznają uczestniczki z tajnikami makijażu i doboru odpowiednich fryzur
 • zajęcia ruchowe, „joga”: zajęcia w czasie których uczestnicy doskonalą swoją sprawność fizyczna, poznają zasady gier zespołowych oraz relaksują się odprężając swoje ciało i umysł
 • język angielski: uczestnicy poznają podstawy języka obcego, ćwiczą umiejętności pisania i czytania
 • zajęcia  indywidualne: ich głównym celem jest doskonalenie przez uczestników posiadanych umiejętności (koncentracja uwagi, pamięć, myślenie logiczne, abstrakcyjne), diagnoza problemów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań
 • zajęcia muzyczne: poprzez śpiew, grę na instrumentach uczestnicy rozwijają swoją wrażliwość, poznają najnowsze trendy muzyczne, uczą się nowych tekstów, melodii, które mogą zaprezentować na różnego rodzaju imprezach i spotkaniach okolicznościowych
 • zajęcia teatralne: w trakcie tych zajęć uczestnicy rozwijają zarówno swoją wrażliwość jak również wyobraźnie poprzez wcielanie się w różnego rodzaju role teatralne, ponadto na zajęciach odbywają się ćwiczenia związane z emisją głosu, z doskonaleniem dykcji- zajęcia służą także integracji grupy poprzez wspólną grę w przedstawieniach
 • „dziennikarstwo”: w ramach zajęć uczestnicy redagują lokalną „Gazetkę Miłocicką”, która wydawana jest 3 razy w roku, jest tym samym źródłem informacji na temat naszej działalności dla lokalnej społeczności
 • choreoterapia: zajęcia rozwijające kondycję psycho- fizyczną, doskonalące wrażliwość, poprzez ruch swojego ciała uczestnicy mają możliwość wyrażania swoich emocji, nastrojów- celem zajęć jest również integracja całej grupy (wspólne zabawy)
 • zajęcia ogrodnicze: odbywają się w sezonie wiosenno- letnim, uczestnicy pielęgnują ogród z kwiatami, dbają o trawniki i działkę uprawną

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt” w Miłocicach jest współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Słomniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte