Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Mieszkanie chronione - wpierane os. Centrum C
Kreska strona

Mieszkanie chronione - wpierane,

os. Centrum C , 31-929 Kraków

tel. do biura organizacji 12 423 12 31

e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie prowadzi mieszkanie chronione - wspierane dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Mieszkanie prowadzone jest w okresie 01.12.2018r. - 31.10.2021r. w lokalu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, użyczonym Stowarzyszeniu na ten cel.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Osobami sprawującymi opiekę nad korzystającymi z  mieszkania chronionego są Asystenci, zatrudniani przez podmiot prowadzący mieszkanie.

W ramach usług świadczonych przez asystentów w mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi obejmujace pomoc w:
1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
  • przemieszczania się,
  • utrzymania higieny osobistej,
  • ubierania się,
  • sprzątania,
  • zakupów i przygotowywania posiłków,
  • załatwiania spraw osobistych;
2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
  • utrzymywania więzi rodzinnych
  • uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 
 

Remont i zakup wyposażenia mieszkania został dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań chronionych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa

              www.krakow.pl           www.ngo.krakow.pl

      

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte