Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Aleksandry, Kraków
Kreska strona

Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności”

ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków

tel. 12 658 54 94

e-mail: sds.aleksandry@ognisko.org.pl

godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30

kierownik jednostki: mgr Elżbieta Goncerz  (elzbieta.goncerz@ognisko.org.pl)

Ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężoną niepełnosprawnością powstał przy ul. Aleksandry 1 w 1996 roku i początkowo prowadzony był przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. W strukturze ChSON „Ognisko” funkcjonuje od 1999 roku.

ŚDS mieści się w budynku parafialnym przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny,
w spokojnym, otoczonym zielenią miejscu.

W ŚDS na stałe zatrudnione są osoby na stanowiskach: terapeuta zajęciowy, psycholog, asystent osoby niepełnosprawnej, pomoc terapeuty i pracownik socjalny. Działalność „Klubu Aktywności” wspierają także doraźnie pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne, stażyści, wolontariusze oraz praktykanci.

Ośrodek obejmuje wsparciem 25 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, również z wieloraką niepełnosprawnością. Większość uczestników stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wśród nich uczestnicy ze specyficznymi potrzebami oraz z niepełnosprawnością ruchową, poruszający się na wózkach inwalidzkich.

Uczestnicy korzystają ze zróżnicowanych zajęć terapeutycznych w obszarach:

  • Funkcjonowanie w codziennym życiu:, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, trening ekonomiczny, trening kulinarny oraz trening samoobsługi.

  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: wyjścia
    i wycieczki, trening umiejętności społecznych, zajęcia o charakterze edukacyjnym.

  • Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.

  • Terapia ruchowa, w tym codzienna gimnastyka ogólnousprawniająca oraz cotygodniowe wyjścia na pływalnię.

  • Zajęcia łączące w/w treningi z zajęciami praktycznymi i terapią zajęciową m.in. zajęcia poligraficzne i sztuka użytkowa, zajęcia porządkowo – ogrodnicze / hortiterapia, zajęcia komputerowe.

  • Wsparcia indywidualne np. rozmowy z psychologiem.


W "Klubie Aktywności" funkcjonuje także grupa, utworzona w oparciu o specyficzne potrzeby i możliwości beneficjentów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Osoby te wymagają najwięcej czynności opiekuńczych oraz troski w zapewnieniu bezpieczeństwa. Praca terapeutyczna jest ukierunkowana na doskonalenie komunikacji, stymulacji, aktywizowania oraz zapewnieniu właściwej opieki.

 

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa.

 www.krakow.pl 
www.ngo.krakow.pl

 

 

 

 Logo MOPS
www.mops.krakow.pl

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte