Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Pomoc terapeuty
Kreska strona
04.06.2024
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Al. Pokoju 7 w Krakowie
prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

POMOC TERAPEUTY
Umowa o pracę, 1 etat, zatrudnienie od 01.07.2024

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest  placówką dziennego wsparcia dla dorosłych osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy Al. Pokoju 7 w Krakowie

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, przejawiających zachowania trudne oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • wspieranie uczestników w czynnościach samoobsługowych, w tym towarzyszenie w toalecie,
 • planowanie i prowadzenie zajęć,
 • asystowanie uczestnikom podczas zajęć w ŚDS oraz wyjść poza ośrodek,
 • bieżące prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • współpraca z innymi pracownikami ośrodka przy realizacji celów terapeutycznych uczestników,
 • utrzymanie czystości w ośrodku.
Od kandydata/kandydatki dodatkowo oczekujemy: odpowiedzialności, punktualności, kreatywności oraz kultury osobistej.

Na stanowisku pomoc terapeuty obowiązują następujące wymagania formalne:
 • wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe
 • udokumentowane doświadczenie (minimum 3 miesiące) w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Oferujemy:
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 30-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Wynagrodzenie: od 4600 brutto
 • umowę o pracę w wymiarze 1 etatu

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych
w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: elzbieta.goncerz@ognisko.org.pl  
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia 11.06.2024

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i nazwa ośrodka na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; o
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
          
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Trener pracy   Spotkanie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Spotkanie „Poradnictwo prawne” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"
09.05.2024
wiecej
 
29.11.2023
wiecej
 
05.11.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte