Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Trener pracy w projekcie aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
14.02.2023
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu: „Praca na miarę” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Trener/ trenerka pracy (job coach)
 
Nr. ref. TP/PNM/06/2023
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1;  zatrudnienie od 1 kwietnia 2023 r.


poglądowe zdjęcie pracy

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy i utrzymanie trwałości zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.
 
Odbiorcami działań są osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
Główne zadania trenera pracy to:
 • udział w rekrutacji uczestników do projektu, tworzenie Profili Zawodowych i Indywidualnych Planów Działania;
 • indywidualna praca z uczestnikami: wsparcie przed zatrudnieniem oraz w zatrudnieniu zgodnie ze standardem 5 etapów zatrudnienia wspomaganego (rozpoznanie możliwości wspieranej osoby, organizacja miejsc praktyk, staży i zatrudnienia wspomaganego, wsparcie uczestnika na stanowisku pracy oraz poza nim w celu utrzymania zatrudnienia);
 • współpraca z pracodawcami i pozyskiwanie nowych ofert pracy;
 • prowadzenie grupowego i indywidualnego treningu umiejętności społecznych;
 • współpraca z rodziną, osobami wspierającymi oraz innymi specjalistami w celu dopasowania wsparcia do potrzeb uczestnika
 
Specyfika pracy:
 • praca na cały etat, realizowana w godzinach nieregularnych, w biurze projektu i w terenie (Kraków i okoliczne powiaty), polegająca na  towarzyszeniu osobom z niepełnosprawnościami w działaniach, które zwiększają ich samodzielność zawodową.
 
Wymagania:
 
 • wykształcenie min. średnie;
 • własne doświadczenie zawodowe w różnych branżach/ na różnych stanowiskach;
 • skuteczna obsługa komputera (MS Office) i umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 • komunikatywność, umiejętność współpracy;
 • gotowość i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie różnej pracy, także fizycznej i w zmiennych warunkach;
 • brak przeciwwskazań do pracy w kontakcie z żywnością.
 
Dodatkowym atutem będą:
 
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • Zrealizowane szkolenie dla kandydatów na trenerów pracy ;
 • Wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnością;
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość prowadzenia samochodu służbowego;
 
Rola trenera pracy wymaga wysokich kompetencji społecznych, osobistych i organizacyjnych, umiejętności budowania relacji, odwagi i wysokiej kultury osobistej. Trener prowadzi rozmowy z pracodawcami, reprezentuje Stowarzyszenie, negocjuje, rozwiązuje trudne sprawy, które zdarzają się na linii pracodawca – niepełnosprawny pracownik. Aby skutecznie towarzyszyć potrzebuje empatii, optymistycznego spojrzenia na problemy, umiejętności słuchania oraz jasnego wyrażania się. Jednocześnie ta rola daje możliwość samodzielnego planowania i weryfikowania działań w pracy zadaniowej.
Zapewnia bezcenną satysfakcję z towarzyszenia w rozwoju osobie, która korzysta ze wsparcia.
 
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • wynagrodzenie 4600 zł brutto,
 • kartę miejską na wszystkie linie oraz telefon służbowy,
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji  pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. z ogłoszenia.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na stanowisko: trener pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.
Więcej informacji:

Projekt „Praca na miarę” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej
projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; odbiorcą
Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w
szczególności serwery i pocztę elektroniczną);
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
 
Pozostale aktualnosci
Spotkanie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Spotkanie „Poradnictwo prawne” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Szkolenie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”
29.11.2023
wiecej
 
05.11.2023
wiecej
 
21.09.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte