Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Asystent osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu treningowym
Kreska strona
20.05.2022

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”  w związku z realizacją projektu: „Dom przy Ognisku” – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Asystent / asystentka osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu treningowym
 
Nr. ref. AONwMT/DPO/05/2022
Umowa o pracę, 1 etat,  zatrudnienie możliwe od zaraz
 
Celem projektu jest usamodzielnienie, rozwój kompetencji społecznych i umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu dorosłych osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie treningu mieszkalnictwa, w którym realizowane będzie całodobowe wsparcie.
 
Odbiorcami działań są  dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, z orzeczonym stopniem lekkim, umiarkowanym lub znacznym w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, oraz  z niepełnosprawnością sprzężoną. 
 
Główne zadania asystenta osoby niepełnosprawnej to:
 • tworzenie i ewaluacja Indywidualnych Planów Działania oraz omawianie ich postępów
 • prowadzenie indywidualnych oraz grupowych treningów samodzielności
 • prowadzenie indywidualnych oraz grupowych treningów umiejętności społecznych
 • organizacja czasu wolnego uczestników (wsparcie w utrzymaniu kondycji zdrowotnej i fizycznej)
 • współpraca z zespołem pracowników, koordynatorem mieszkania, rodziną, osobami wspierającymi oraz innymi specjalistami w celu dopasowania wsparcia do potrzeb uczestnika
 • dokumentowanie realizowanych działań zgodnie z podanymi wytycznymi
 • inne zadania organizacyjne związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkania
Specyfika pracy:
 • praca na etat, realizowana w zmianowym czasie pracy ( 12 godzinny czas pracy), w mieszkaniu treningowym mieszczącym się w Modlnicy ul. Mazurów 6/1, 32-085 Wielka Wieś oraz w terenie ( Kraków i okolice)
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych lub wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie do pracy z osobami niepełnosprawnymi, min. 0,5 roku doświadczenia w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadający predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • komunikatywność, umiejętność współpracy;
 • wysoki poziom zasad etycznych i moralnych  
 • zaangażowanie, empatia i podmiotowe traktowanie innych
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu  
 • elastyczność i kreatywność przy podejmowaniu zadań
 • obsługa komputera (programy Word, Excel) i umiejętność pracy na dokumentach on-line
 • prawo jazdy kat. B i gotowość prowadzenia samochodu służbowego.
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie 5000 zł brutto,  
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji  pozarządowej o ponad 29-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: edyta.przecherka@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. z ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu treningowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”. 

Więcej informacji: www.ognisko.org.pl

Projekt „Dom przy Ognisku” – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością  jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d*. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
d**. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;            
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; o
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
Pozostale aktualnosci
Ostatnie pożegnanie Barbary Szostak   Praca na stanowisku Terapeuta   Ogłoszenie o pracy - superwizja
22.06.2022
wiecej
 
08.06.2022
wiecej
 
01.06.2022
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte