Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Terapeuta
Kreska strona
04.10.2021
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami”
poszukuje od 01.11.2021 r. osoby do pracy na stanowisku:
 
Terapeuta
(umowa o pracę, 1 etat)
 
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami  jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych ze stwierdzonym  znacznym stopniem niepełnosprawności, którego głównym celem wzrost samodzielności beneficjentów.
Miejsce pracy: os. Stalowe 9, 31-921 Kraków - Nowa Huta
 
Do głównych zadań terapeuty należy:
  • prowadzenie terapeutycznych zajęć grupowych i/lub indywidualnych,
  • tworzenie, weryfikacja oraz analiza dokumentacji beneficjentów Ośrodka,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych w czynnościach samoobsługowych,
  • asystowanie i pomoc beneficjentom podczas zajęć w Ośrodku oraz wyjść poza Ośrodek,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem beneficjentów,
  • współpraca z rodzicami/opiekunami beneficjentów.
 
Na stanowisku terapeuty obowiązują następujące wymagania formalne:
  • wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii zajęciowej, bądź kierunków pokrewnych lub osoby z wyższym wykształceniem niekierunkowym posiadające uprawnienia: asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna medycznego;
  • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością: co najmniej 1 rok.
Od kandydata/tki dodatkowo oczekujemy: odpowiedzialności, odporności psychicznej i kondycji fizycznej umożliwiającej codzienne towarzyszenie osobom z ograniczeniami w poruszaniu się, umiejętności pracy w zespole, gotowości do wykonywania drobnych prac porządkowych, odporności na stres.
 
Oferujemy ciekawą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 20-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w formie CV i listu motywacyjnego osobiście w Ośrodku lub drogą e-mailową na adres: ośrodek.wsparcia@ognisko.org.pl
 
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.
Na oferty czekamy do dnia 17.10.2021 r.
Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i Ośrodku rehabilitacji i wparcia dla osób z niepełnosprawnościami na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;

b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;

d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;

e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             

f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;

h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;

i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;

Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).

j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.

Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej   Praca na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej   Praca na stanowisku Psycholog / Pedagog specjalny / Terapeuta zajęciowy
16.11.2021
wiecej
 
20.10.2021
wiecej
 
06.10.2021
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte